JUAL HARTANAH

10 Situasi Yang Di Hadapi Oleh Pemilik
Untuk Menjual Hartanah

Kekangan Masa Pemilik

Pemilik sibuk dan tiada masa untuk uruskan urusan jualan hartanah.

Pemasaran Yang Betul

Pemilik tidak tahu cara yang betul untuk pasarkan hartanah mereka untuk menarik pembeli.

Pemilik Berada Di Luar Negara

Pemilik berada di luar negara atau tinggal jauh dengan hartanah yang ingin di jual.

Pemilik Tiada Jaringan

Pemilik tidak mempunyai jaringan banker,jurunilai dan peguam hartanah yang  berpengalaman.

Hilang Dokumen Penting

Pemilik hilang dokumen-dokumen penting berkaitan hartanah mereka seperti geran tanah,Sale & Purchase Agreement dan Surat perjanjian jual beli dengan bank.

Hilang Lokasi Tanah

Pemilik sudah tidak dapat menjejaki atau mengingati lokasi yang tepat tanah mereka.

Tiada Kemahiran Rundingan

Pemilik sukar untuk berunding dengan para pembeli.

Kos Penjualan

Pemilik tidak mengetahui kos-kos yang terlibat dalam penjualan hartanah.

Melibatkan Kematian Penama

Pemilik tidak mengetahui untuk memulakan proses jualan apabila ada penama di dalam geran yang telah meninggal dunia.(Geran tanah yang melibatkan banyak nama)

Bimbang Di Tipu

 Pemilik bimbang ditipu oleh pembeli atau broker haram.

5 Kelebihan Melantik
Perunding Hartanah Berdaftar

Jimat Masa

Pemilik dapat menjimatkan masa untuk urusan jualan hartanah mereka kerana saya akan menguruskan  sehingga serahan kunci berlaku kepada pemilik baharu.

Jaringan Luas

Kelebihan jaringan yang saya miliki seperti rangkaian ejen hartanah,banker yang pantas meluluskan loan pembeli,jurunilai dan peguam hartanah yang berpengalaman.

Pemasaran Berkesan

Teknik pemasaran yang meluas dan berbayar untuk mempercepatkan lagi proses mendaptkan pembeli.

Konsultasi Percuma

4-Konsultasi percuma dan releven dengan situasi hartanah milik anda agar iainya dapat di jual dengan lancar.

Tapisan Kelayakan Pembeli

Kemahiran saya untuk menapis terlebih dahulu bakal-bakal pembeli sebelum mereka datang untuk melihat hartanah anda.Ini penting kerana hanya pembeli yang berpotensi serta berkelayakan sahaja akan di bawa dalam proses rundingan pembelian.

NAK SAYA BANTU ANDA JUAL HARTANAH

SILA BERIKAN ALAMAT LENGKAP UNTUK TUJUAN PENILAIAN